fbpx
Scroll to top

RODO

Administratorem danych osobowych jest firma Illulena Lena Grzesik Zysk z siedzibą na ul. Edwarda Pohla 18, 62-035 Kórnik, NIP 6141600372
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest Lena Grzesik-Zysk.

Żeby skontaktować się w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych, proszę napisać maila na adres: lenagrzesik.pl@gmail.com
Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. NEWSLETTER: żeby wysyłać materiały informacyjne, promocyjne, marketingowe
  2. SKLEP: żeby zrealizować sprzedaż oraz poinformować klienta na temat przesyłki bądź dostarczyć produkt elektroniczny mailowo.
  3. PROGRAM DO FAKTUR: żeby wystawiać Faktury VAT oraz generować potwierdzenia transakcji sprzedażowych.

Klient podaje swoje dane i zapisuje się do newslettera dobrowolnie i w każdej chwili może z niego zrezygnować, a jego dane zostaną usunięte. Klient podaje swoje dane w celu kupna produktu i wystawienia potwierdzenia sprzedaży dobrowolnie i po zrealizowaniu transakcji jego  dane mogą zostać usuniętę na życzenie klienta. 
Dane są przechowywane na platformie newslettera FreshMail (w celu wysyłania emaili) oraz na platformie Shoplo (w celu sprzedaży produktów) oraz na portalu iFirma (w celu wygenerowania faktur sprzedaży). We wszystkich miejscach dostęp do danych zabezpieczony jest hasłem, a dostęp do tych danych ma tylko Lena Grzesik-Zysk.


Dane podane w newsletterze są przechowywane bezterminowo, do czasu aż klient zrezygnuje z newslettera.
Dane w sklepie i progarmie do faktur przechowywane są maksymalnie 5 lat.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może w każdej chwili zrezygnować z newslettera, poprosić o wykasowanie jego danych z historii w sklepie Shoplo i programie do faktur iFirma.
W każdej chwili klient może przenieść swoje dane do innego podmiotu oraz złożyć skargę do GIODO.